FINANCOVANIE

Záujemcom o kúpu bytu v bytovom dome Nevädzová naviac ponúkame, v spolupráci s financujúcou bankou projektu,
možnosť úplného financovania nehnuteľnosti bez poplatkov.

1

3.000,- EUR
pri podpise Rezervačnej zmluvy

2

15% z kúpnej ceny,
pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

3

85% z kúpnej ceny,
splatnej po skolaudovaní bytu


P

3500,-EUR vrátane DPH,
cena parkovacieho státia
Stavby Trnava Medipront Fox Reality VUB Banka
+421 911 911 902
+421 915 733 133
info@foxreality.sk